Metacoaching

Begrepet «coaching» gir forskjellige assosiasjoner hos forskjellige mennesker. Coaching er kort fortalt et verktøy for friske mennesker i utvikling mot nye mål.

 

Hva er Meta-Coaching?
For Meta-Coach’er er coaching 1) kunsten å fasilitere 2) en enkeltperson eller en organisasjon (team eller gruppe) 3) på et på forhånd spesifisert mål 4) via en utfordrende, fokusert dialog 5) som lokker frem den dypeste mening hos coachee, 6) identifiserer og mobiliserer indre og ytre ressurser, 7)  for å utvikle og frigjøre coachees potensial, for deretter å oppnå individets eller organisasjonen drømmer og høyeste mål.

 1. Tilrettelegging, ikke konsultering, undervisning, terapi, rådgivning eller mentoring
 2. Individuell og gruppe coaching. Den som mottar coaching kalles «coachee»
 3. Ved å bruke en velformulert målprosess, for å generere en KPI: Key Performance Indicator for avsjekk
 4. En nær og åpen relasjon basert på omsorg, konfidensialitet og utfordring (konfrontasjon)
 5. Rammen (tolkning, mental modell, mening) er alltid det virkelige problemet, ikke opplevelsene eller følelsene
 6. Mennesker har i seg alle ressurser de trenger til å være sitt beste selv og til å realisere eller virkeliggjøre sine beste og høyeste potensialer
 7. Frigjøre coachees selvrealiserende egenskaper som gjør hun/ham til et helt og fullt levende menneske som evner å utnytte sine beste og høyeste potensialer.

Det handler om den optimale kombinasjon av mening og prestasjoner, og å redusere gapet mellom kompetanse og handling.

En Meta-Coach er ekspert på struktur og prosess. Det er coachee som er ekspert på innholdet.

 
Fordelen med Meta-Coaching er…?
Vanlig coaching tar utgangspunkt i hva klienten føler om en situasjon. I Meta-Coaching jobber vi ut fra hva klienten tenker om en situasjon og sin reaksjon i situasjonen; hvilke overbevisninger, verdier og holdninger som ligger bak, og hvilken mening det gir. Metoden er utviklet av professor i psykologi, Dr. L. Michael Hall, og er en videreutvikling av NLP.

Alle sertifiserte Meta-Coach’er (ACMC) er godkjent etter sine prestasjoner i forhold til en internasjonal standard innenfor ferdighetene lytting, støtte, stille spørsmål, stille metaspørsmål, fremkalle tilstander, gi tilbakemeldinger og motta tilbakemeldinger. For å beholde sertifiseringen må ferdighetene vedlikeholdes og kompetansen fornyes jevnlig.

 
Hvorfor og hvordan kan meta-coaching være noe for deg?

 • Coaching er å ta skrittet opp til neste nivå av utvikling og ytelse.
 • Coaching er å bli trukket ut av komfortsonen slik at du utnytter ditt fulle potensial.
 • Coaching er å fokusere på hva som er avgjørende viktig for deg for å skape klarhet.
 • Coaching er å sette «hårete» eller store og tydelige mål og lage en plan for å realisere dem.
 • Coaching er en forpliktelse overfor deg selv om å ikke «underselge deg selv», men å utnytte det fulle og hele potensialet i deg selv.
 • Coaching er å løfte deg selv til å være den beste du kan være for din venner, dine kjære og dine kolleger.
 • Coaching er styrke til å ta på deg et prosjekt som vil forandre din egen og mange andres verden.

Dette er mye. Og det forteller om den rikdom og ressurser du kan få tak i gjennom Meta-Coaching.  Meta-coaching er noe annet enn en hyggelig prat, en verktøykasse full av lure triks eller bare en måte å tenke positivt på. Det er en måte å bli mer av hvem du er. Det er en metode for å bli et ekte genuint menneske som evner å bli den beste versjonen av seg selv.