For arbeidsgivere


Den modige bedriften lar sine ledere være nysgjerrige og se helheten til hver enkelt ansatt. Problemer på arbeidsplassen kan ha mange årsaker. I tillegg til jobbrelaterte utfordringer kan det ofte være private ufordringer som påvirker arbeidsdagen. Eks. mange ansatte er foreldre og mange ansatte har gamle foreldre. Dette kan gjøre hverdagen komplisert og kan føre til sykefravær.

 

La oss hjelpe til å være i forkant.

 

Her er eksempler på våre tilbud:

 • Lunchseminar/ettermiddagsseminarer med hovedvekt på enkle teknikker i kommunikasjon.
 • En-til-en coaching
 • Coaching av ledere som ønsker å være støttende til ansatte som har utfordringer privat samtidig som bedriftens mål må ivaretas.
 • Ved behov kan vi coache hos den ansatte privat, slik at en hel familie får hjelp, ikke bare den ansatte.  Dette er mest aktuelt for foreldre ved feks skillsmisse, alvorlig sykdom, mobbing/spiseforstyrrelse el.

 
Den modige bedriften bidrar til at de ansatte blir sett og ivaretatt som både ansatt og privatperson med de utfordringer det kan gi. Det gis mulighet til utvikling og å foreta hensiktsmessige endringer både på jobb og privat, som igjen gir større glede, motivasjon, fokus og engasjement. Ved å være modig på dette området, oppnår bedriften lojale ansatte. 
Fokuserte, motiverte og glade ansatte gir positivt utslag på bunnlinjen.
Inputcoaching utvikler initiativ hos den målbevisste arbeidsgiver som ønsker å støtte alle ansatte på arbeidsplassen.  Dette er en mulighet for dere til å sette fokus på verdigrunnlaget og visjonen i selskapet. Etablere et omdømme som den organisasjonen bla annet foreldre ønsker å være ansatt i.  Ved å støtte foreldre, gir du dem mulighet til å utvikle sitt fulle potensiale på jobb og hjemme.


Fordeler for arbeidsgiver og arbeidstaker ved foreldrestøtte

 • Støtte til alle ansatte og ikke minst foreldrestøtte synliggjør bedriftens visjon og verdigrunnlag.
 • Gir mulighet til å markedsføre omdømme, viser at dette er en bedrift tilrettelagt for alle
 • Bygger opp forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker
 • Oppnår en motivert, effektiv og lojal arbeidsgruppe, som yter med glede.
 • Dette vil gjøre en forskjell på bunnlinjen, ved å  beholde og ivareta gode medarbeidere.

A brave company lets their executives be curious and see the wholeness in each employee. Many employees are parents of children/youths or have old parents to take care of. Their private-life problems may interfer with work and even cause sickleave. Inputcoaching can help sort out what causes the difficulty, it is at work or at home.

 

 

Offers:

 • Lunch seminar/afternoon seminars with focus on simple techniques in communication.
 • One-on-one  coaching
 • Coaching for company executives who wants to be supportive of employee .

A brave company makes sure the employees are seen and taken care of not only as an employee, but also as a human beeing. We offer opportunities to development, both at home and in the work place. Changes which improve the employees motivation, focus, happiness and dedication. By being brave, the company will gain loyalty from their employees. Focused, motivated and happy employees definitely pays off in the end.

Inputcoaching underpins initiative in any company who supports parents at work.
This is an opportunity for you to focus on your company’s defining values and vision. We want to help you establish a reputation for being a «whole person»friendly company. By supporting your employees with challenges both at work and in private, you give them an opportunity to reach their full potential overall. Coaching for company executives who wants to be supportive of employee/parents.
This will show on the companys bottom line
 
Stressful factors which affect working parents:
An English study, made by PCA (Parent Coaching Academy), shows the top three challenges which prove stressful and can affect employees work rate:

 • Balance between work and private life 9 out of 10 parents experience the combination between their work life and their personal life as stressful.
 • Parents overreact 9 out of 10 working parents say they yell too much at their children.
 • Time schedule 9 out of ten working parents describe themselves as overstressed when it comes to combining work and private life.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *