For arbeidsgivere

Den modige bedriften lar sine ledere være nysgjerrige og se helheten til hver enkelt ansatt. Problemer på arbeidsplassen kan ha mange årsaker. I tillegg til jobbrelaterte utfordringer kan det ofte være private ufordringer som påvirker arbeidsdagen. Eks. mange ansatte er foreldre og mange ansatte har gamle foreldre. Dette kan gjøre hverdagen komplisert og kan føre til sykefravær.

 

La oss hjelpe til å være i forkant.

 

Her er eksempler på våre tilbud:

  • Lunchseminar/ettermiddagsseminarer med hovedvekt på enkle teknikker i kommunikasjon.
  • En-til-en coaching
  • Coaching av ledere som ønsker å være støttende til ansatte som har utfordringer privat samtidig som bedriftens mål må ivaretas.
  • Ved behov kan vi coache hos den ansatte privat, slik at en hel familie får hjelp, ikke bare den ansatte.  Dette er mest aktuelt for foreldre ved feks skillsmisse, alvorlig sykdom, mobbing/spiseforstyrrelse el.

 
Den modige bedriften bidrar til at de ansatte blir sett og ivaretatt som både ansatt og privatperson med de utfordringer det kan gi. Det gis mulighet til utvikling og å foreta hensiktsmessige endringer både på jobb og privat, som igjen gir større glede, motivasjon, fokus og engasjement. Ved å være modig på dette området, oppnår bedriften lojale ansatte. 
Fokuserte, motiverte og glade ansatte gir positivt utslag på bunnlinjen.
Inputcoaching utvikler initiativ hos den målbevisste arbeidsgiver som ønsker å støtte alle ansatte på arbeidsplassen.  Dette er en mulighet for dere til å sette fokus på verdigrunnlaget og visjonen i selskapet. Etablere et omdømme som den organisasjonen bla annet foreldre ønsker å være ansatt i.  Ved å støtte foreldre, gir du dem mulighet til å utvikle sitt fulle potensiale på jobb og hjemme.


Fordeler for arbeidsgiver og arbeidstaker ved foreldrestøtte

  • Støtte til alle ansatte og ikke minst foreldrestøtte synliggjør bedriftens visjon og verdigrunnlag.
  • Gir mulighet til å markedsføre omdømme, viser at dette er en bedrift tilrettelagt for alle
  • Bygger opp forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker
  • Oppnår en motivert, effektiv og lojal arbeidsgruppe, som yter med glede.
  • Dette vil gjøre en forskjell på bunnlinjen, ved å  beholde og ivareta gode medarbeidere.