Om seminarer

Inputcoaching holder workshop og/eller seminarer om tema som er aktuelt for gruppen. Vi tilrettelegger alt fra 1 times foredrag, til å være med på samlinger som varer hele dager eller helger.

 
Inspirasjons-seminar
Hovedpoenget med dette seminaret er å ufarliggjøre vårt tilbud. De ansatte skal føle seg trygge på at deres privatliv holdes privat. Inputcoaching kan kontaktes direkte for privat samtale uten å innlemme leder eller andre ansatte.  Seminaret kan være til en spesiell avdeling innen bedriften, eller foreldre innen en spesiell gruppe delt inn i for eksempel alder på barn, barn med spesielle behov, nye mødre/fedre, single foreldre, samlivsbrudd osv.

Agenda for seminaret:
Informasjon om Inputcoaching.no. Ett tema feks aktiv lytting – hva betyr det. Hvordan kan aktiv lytting påvirke kommunikasjonen i hverdagen Liten øvelse, avhengig av hvor mange som er tilstede Oppsummering av øvelsen Avslutning med evt informasjon fra leder om  tilbud til ansatte ved bruk av Inputcoaching. Anette blir igjen for samtaler med de ansatte. Tid 2-3 timer

 

Andre Seminarer
Våre seminarer tilrettelegges etter ønske.

Forslag til tema:

 • Hvordan lykkes som både arbeidstaker og godt familieliv. Få det beste ut av begge deler 
 • Foreldretemming – effektive alternativer til skrik og krangel i hverdagen 
 • For mye å gjøre og aldri nok tid – tidsplanleggingsverktøy 
 • Gode rammer og grenser på jobb og hjemme – strategier for å gjennomføre disse på en god måte 
 • Skilt – utfordringer på arbeid og privat
 • Støtte til ansatte med gamle/syke foreldre.

Inputcoaching can arrange workshops and/or seminars on topics relevant to any group. We can offer anything from 1 hour lectures, to joining a company on conferences or gatherings over a day, or even over a whole weekend.

 

Inspirational seminar
The main goal of our seminars is to make our services more accessible and easy to talk to. In order to make sure the employees know their private life is kept private, Inputcoaching can be contacted directly without involving executives or colleagues right away. Seminars can be held for a special department within the company, or for parents in a special situation. For example, parents with children the same age, children with special needs, new mothers/fathers, single parents, children of divorce, or other challenges can be coordinated into one seminar group.

Seminar agenda:
Information about Inputcoaching. A topic – for example active listening. What is it, and how can active listening affect day-to-day communication? Simple exercise – depending on number of participants. Exercise summary. Closing statements, with information from company executive on using Inputcoaching, Anette is available for conversations with employees after the seminar. Time: 2-3 hours.

Other seminars
Our seminars are adjusted according to your needs.

Topic suggestions:

 • How to succeed as both an employee and as a parent, make the best of both
 • So much to do, so little time – time planning tools
 • Good framework and boundries at work and at home – strategies for maintaining these in a satisfying way.
 • Divorce – challenges at work and at home
 • Support for employees with elderly/sick parents

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *