Om seminarer

Inputcoaching holder workshop og/eller seminarer om tema som er aktuelt for gruppen. Vi tilrettelegger alt fra 1 times foredrag, til å være med på samlinger som varer hele dager eller helger.

 
Inspirasjons-seminar
Hovedpoenget med dette seminaret er å ufarliggjøre vårt tilbud. De ansatte skal føle seg trygge på at deres privatliv holdes privat. Inputcoaching kan kontaktes direkte for privat samtale uten å innlemme leder eller andre ansatte.  Seminaret kan være til en spesiell avdeling innen bedriften, eller foreldre innen en spesiell gruppe delt inn i for eksempel alder på barn, barn med spesielle behov, nye mødre/fedre, single foreldre, samlivsbrudd osv.


Agenda for seminaret:
Informasjon om Inputcoaching.no. Ett tema feks aktiv lytting – hva betyr det. Hvordan kan aktiv lytting påvirke kommunikasjonen i hverdagen Liten øvelse, avhengig av hvor mange som er tilstede Oppsummering av øvelsen Avslutning med evt informasjon fra leder om  tilbud til ansatte ved bruk av Inputcoaching. Anette blir igjen for samtaler med de ansatte. Tid 2-3 timer

 

Andre Seminarer
Våre seminarer tilrettelegges etter ønske.

Forslag til tema:

  • Hvordan lykkes som både arbeidstaker og godt familieliv. Få det beste ut av begge deler 
  • Foreldretemming – effektive alternativer til skrik og krangel i hverdagen 
  • For mye å gjøre og aldri nok tid – tidsplanleggingsverktøy 
  • Gode rammer og grenser på jobb og hjemme – strategier for å gjennomføre disse på en god måte 
  • Skilt – utfordringer på arbeid og privat
  • Støtte til ansatte med gamle/syke foreldre.