Coaching

Bli en modig og inkluderende bedrift!

 

Coaching for ledere som ønsker å være en god støtte alle ansatte  som  har utfordringer
Vi tilbyr  workshops –  Coaching for Ledere – Implementeres som et ledd i strategisk utviklingsprogram innen bedriften. Denne coachingen gjør lederen kompetent til å benytte coachingteknikker i samtaler med ansatte. Vi demonstrerer og trener på helt konkrete kommunikasjonsverktøy for å lette samtaler rundt utfordringer som kan oppstå i jobb og privatliv. Vi snakker om balansegangen på grensen mellom det private og jobben. Hva skal snakkes om – hvordan forholde seg til en ansatt som opplever store privat utfordringer. Hvordan takle ekstra belastning på resten av gruppen for å klare å nå mål når en ansatt har redusert kapasitet.

En-til-en coaching
Coachingen er for ansatte med utfordringene generelt. Coaching er en konfidensiell samtale.

  • Direkte coaching gjerne på et møterom i bedriften
  • Telefoncoaching
  • Online-coaching

Leder
Vi tilbyr coaching av ledere som ønsker å fremstå med styrke og samtidig som god rollemodell innen bedriften. Lederen tar ansvar for økt bevissthet rundt arbeidssituasjonen sett i sammenheng med privatliv. Få det beste ut av begge deler! Coachingen gjennomføres med flere samtaler over tid.

Drop-in privat coaching
Vi tilbyr akutt coaching for ansatte ved behov – veiledning, råd og løsningsmodeller til helt spesifikke problemestillinger. Vi kommer også hjem til familier hvis det er hensiktsmessig å coache hele familien, ikke bare den ansatte.  

Coaching av medarbeidere/foreldre som er blitt overtallig
Vi kan tilby coaching av ansatte som er blitt eller står i fare for å bli overtallige. Dette vil være en god støtte for ansatte i en vanskelig periode. Coachingen vil fokusere på finansielle, praktiske og familiære utfordringer i et positivt og løsningsorientert perspektiv